دفتر آموزش بهره برداران کشاورزی

اهداف کلان و بلند مدت :

•      افزایش دانش ، بینش و مهارت بهره برداران و تولید کنندگان بخش 

•      افزایش  بهره وری  منابع  پایه  بخش با  توانمند سازی  بهره برداران 
•      تربیت نیروی انسانی در سطوح ­نیمه ماهر، ماهر و استادکاری و سرپرستی برای واحدهای تولیدی کشاورزی 

•      آموزشهای مهارتی تک پودمان و پودمان علمی کاربردی

ماموریت دفتر:

بهسازی، بازسازی و بهبود هرم سنی و تحصیلی شاغلان و پتانسیل های بالقوه ورود به بخش با اعمال حاکمیت، سیاست گذاری، برنامه ریزی کلان، نظارت و ارزشیابی، هدایت و سازمان دهی امکانات و توانمندی­های آموزشی وزارت متبوع

برای ارتباط با این دفتر می توانید به پورتال این دفتر به نشانی https://bahrebardaran.iate.ir مراجعه فرمایید.


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0