معرفی دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی 

 زنان روستایی و عشایری بر اساس سرشماری سال 1390 با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر به عنوان رکنی از جمعیت مولد بخش کشاورزی، از ساکنین اصلی روستاها محسوب می شوند. دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي در سال1372 در راستاي سياست هاي  توسعه ظرفیت های اقتصادی- اجتماعي، گسترش فعالیت های آموزشي- ترويجي و فرصت هاي شغلي   و این دیدگاه که تنظيم برنامه هاي توسعه روستايي و کشاورزی، با رویکرد توسعه توانمندي هاي زنان روستایی و عشایری می تواند بر روند فقرزدايي، تامين امنيت غذايي خانوار روستايي، ايجاد اشتغال و پايداري زندگي در مناطق روستايي كشور تاثير بسزايي داشته باشد، ایجاد شد.

گسترش مشارکت زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار، توانمند سازی و توسعه ظرفیت های  اجتماعی ،  نهاد سازی و حمایت از ایجاد تشکل های اقتصادی اجتماعی  ویژه زنان روستایی و عشایری، ترویج کارآفرینی و بهبود کسب و کار پایدار و نهایتا توسعه همكاري هاي  ملي و بين المللی در حوزه زنان روستایی برای تعاملات بیشتر با جهان خارج در زمینه حمایت های اجتماعی-اقتصادی است. ضمن اینکه زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست روستايي و عشايري در سیاست گذاری ها و بهره مندی از برنامه های توسعه اغلب در اولویت هستند.

    در واقع، امروزه شاهد پررنگ شدن حضور بانوان روستایی در عرصه‌های مختلف هستیم که بیانگر پویایی در این بخش و این قشر است. اما در اغلب موارد هنوز هم آنها از نداشتن امکانات فرآوری، بسته بندی و ذخیره سازی در مناطق روستایی رنج می برند که آنها را از دسترسی به بازاریابی مناسب برای محصولاتشان محدود می کند.

چشم انداز دفتر : چشم انداز این دفتر، توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری از طریق پوشش کامل ارائه  خدمات آموزشی- ترویجی و مشارکتی است. 

 

اهداف دفتر:

1 ارتقای  جایگاه زنان روستایی و عشایری در برنامه های توسعه  اقتصادی و اجتماعی کشور

2 افزايش ميزان دسترسي زنان روستایي و عشایری به منابع «آب، زمين، سرمايه، تسهيلات، اعتبارات، خدمات آموزشی، ترويجي و پژوهشی»

3 ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت زنان و دختران روستایی و عشایری  

4 افزايش آگاهي، ايجاد روحيه خودباوري و تقویت روحيه مشاركتي زنان و دختران  روستايي و عشايري

5 افزایش ضریب امنیت و سلامت غذایی خانوار روستایی وعشایری

شرح  وظایف دفتر:

1. سیاست گزاری و برنامه ریزی د رحوزه زنان روستایی و عشایری در چارچوب سیاست ها و الویت های وزارت  جهاد کشاورزی

2. برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر طرح های توانمندسازی زنان روستایی و عشایری

3. سیاست گزاری و همکاری در تهیه و تنظیم بانک اطلاعات زنان روستایی و عشایری شاغل در بخش کشاورزی

4. تعیین الویت های پژوهشی با توجه به تفاوت ها، محدودیت ها و توانمندی های زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

5. سیاست گزاری  وبرنامه ریزی به منظور هدایت برنامه های سایر معاونت ها و سازمان های تابعه در جهت توانمندسازی زنان روستایی و عشایری

6. برنامه ریزی برای برقراری ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی به منظور استفاده از تجارب و منابع مالی مرتبط با  زنان روستایی و عشایری با همکاری واحدهای ذی ربط

7. برنامه ریزی به منظور رفع موانع فرهنگی _ اجتماعی توسعه مشارکت زنان روستایی و عشایری

8. برنامه ریزی برای هویت بخشی حقوقی و قانونی به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و عشایری

9. تهیه، تدوین و بازنگری شیوه نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با پروژه های زنان روستایی وعشایری

10. همکاری در تدوین مقررات و قوانین حوزه زنان روستایی و عشایری

11. تهیه و تدوین الگوهای پایش و ارزشیابی متناسب با پروژه های زنان روستایی و عشایری

12. پایش و ارزشیابی برنامه ها و طرح های مرتبط با زنان روستایی و عشایری، اصلاح فرایند و طراحی پروژه های جدید و باز مهندسی آن ها در قالب  مدیریت چرخه پروژه

13. برنامه ریزی تقویت نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه کشاورزی پایدار و افزایش ضریب امنیت غذایی خانوار

14. برنامه ریزی برای تسهیل و تسریع دسترسی زنان روستایی وعشایری به منابع ملی و اعتباری مورد نیاز با هدف توسعه بخش کشاورزی

15. برنامه ریزی به منظور ظرفیت سازی اقتصادی- اجتماعی برای زنان روستایی و عشایری از طریق توسعه تشکل های مردم نهاد محلی

16. سیاستگزاری وبرنامه ریزی به منظور ترویج  کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای پایدار برای زنان روستای و عشایری

17. تهیه و تدوین برنامه های متعالی کسب وکار در جهت کمک به بازاریابی تولیدات زنان روستایی و عشایری 

18. ایجاد و ارتقای کسب وکار الکترونیک با همکاری واحدهای ذیربط

 

طرح های شاخص دفتر:  

1. طرح انتخاب، آموزش و حمايت از زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری   

2. طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و عشایری

3. طرح شبکه سازی صندوق های اعتبارات  خرد و تشکیل صندوق غیردولتی حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

4. طرح ترويج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار

5. طرح توسعه کسب و کار پایدار با اجرای برنامه راهبرد نظام مند کسب و  کارهای خرد زنان روستایی و عشایری بر اساس الگویLNSIE

6. طرح ترویج و فرهنگ سازی تولید محصول استاندارد و گواهی شده برای  زنان روستایی و عشایری

7. طرح توسعه همکاری های بین المللی

8. طرح آموزش زنان روستایی 

9. طرح توانمند سازی زنان در توسعه کشاورزی پایدار

10. طرح نوغانداری و توسعه توتستان ها با مشارکت زنان روستایی و عشایری

11. برنامه یادگیری افقی یا هم سطحان (HLP-Horizontal Learning Program)

12. برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های ارائه تولیدات زنان روستایی و عشایری

13. معرفی زنان نمونه روستایی و عشایری

برای دیدن سایر اطلاعات دفتر به پورتال https://rnw.iate.ir مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0