•  

  • تاسیس 16 هنرستان وابسته جهادکشاورزی در استان های کشور در سال تحصیلی 1400-1399 ( در حال حاضر 24 هنرستان وابسته جهادکشاورزی مشغول به فعالیت می باشند )

  • جذب بیش از هزار نفر هنرجو رشته های کشاوری در هنرستان های وابسته جهادکشاورزی 

  • تربیت حدود 7000  دانش ­آموز کار دانش و فنی و حرفه ­ای ( در 8 هنرستان وابسته در سال تحصیلی 99-1398 و 29 مرکز آموزش در قالب برون سپاری ) 

  • طراحی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی رشته های تحصیلی کاردانش و فنی و حرفه ای کشاورزی 

  • توان­ افزایی و سنجش مهارت بیش از 21 هزار مهارت­ آموز، در چهارده رشته دیپلم کشاورزی در سال 1399-1398

  • طراحی و تدوین جزوات و کتب کمک آموزشی مرتبط با دوره های سنجش مهارت 

  • برنامه‌ریزی برای مهارت‌آموزی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در قالب طرح کارورزی در توافق با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0