مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

 


 

 

جناب آقای دکتر شهرام مقدس فریمانی

آدرس : خیابان آزادی ، بعد از تقاطع نواب ، ساختمان موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، طبقه  10

 

شماره تماس :  66596665

 

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0