يکشنبه, 6 خرداد 1403
Slogan
  • ساعت : ۱۳:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 75
  • کد خبر : ۳۰۴۲۰
برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی موافقتنامه همكاری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 

برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی موافقتنامه همکاری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 

اولین جلسه بررسی مفاد موافقتنامه  همکاری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی در تاریخ 13/10/1402 در دفتر معاون آموزش موسسه آموزش و ترویج برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر میرجلیلی معاون آموزش موسسه، دکتر نیک فرجام مدیر امور آموزشی، خانم کاظمی رئیس اداره آموزشهای رسمی و دکتر برقی معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی و آقای مهندس مطلبی رئیس اداره دوره دوم متوسطه کاردانش خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه سازمان مذکور برگزار شد مفاد محتوایی تفاهمنامه مذکور و همچنین زمینه های همکاری مشترک برای تربیت آن دسته از هنرجویان با نیازهای ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دراین زمینه آقای دکتر برقی جذب مشارکت دستگاههای اجرایی بویژه وزارت جهاد کشاورزی برای آموزش این گروه از مخاطبان را مورد تاکید قرار داد.

آقای دکتر میرجلیلی همکاری وزارت جهاد کشاورزی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی برای آموزش مربیان و مدرسان و همچنین فراهم نمودن شرایط اجرایی آموزشهای مهارتی مخاطبان هدف را ضروری دانست و آمادگی برای بهره گیری از ظرفیتهای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور را اعلام نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.10.0
    V6.1.10.0