• بنر معاونت.jpg 

تعداد کل اعضای هیات علمی آموزشی  تا تاریخ 1402/11/15

   61 نفر

____________________________________________________________________________________________________

استاد تمام

2 نفر

ì

دانشیار

18 نفر

ì

استادیار

26 نفر

ì

مربی

15 نفر

img.png                       سوالات متداول.png                        y9utdexkhrqmxvu.png


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0