• بنر معاونت.jpg 

تعداد کل اعضای هیات علمی آموزشی  تا تاریخ 1401/12/25

   62 نفر

____________________________________________________________________________________________________

استاد تمام

2 نفر

ì

دانشیار

14 نفر

ì

استادیار

29 نفر

ì

مربی

17 نفر

img.png                       سوالات متداول.png                        y9utdexkhrqmxvu.png


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0